Главная | Регистрация | Вход | RSSСреда, 14.04.2021, 13:17

Меню портала
Категории раздела
Атмосфера загрязнение [5]
Гидросфера загрязнение [2]
Литосфера загрязнение [2]
Экология видео [2]
Экология интересное [3]
Экология законодательная база [1]
Экологический паспорт [0]
Экология лекции [3]
Mini chat
Наш опрос
Какие материалы Вам помогли
Всего ответов: 1690
Переводчик онлайн
Перевод на:

Тематика:
Что помогло?
Что помогло мне на сайте?
Всего ответов: 614
ПОМОЩНИКИ
Интерактивный конвертер физических величин величин Анатомия человека онлайн Задачи по генетике онлайн решение Поисковая система для решений уравнений по химии Таблица Менделеева и там все про элементы если нажать на символ в клеточке. Правда на английском, но пользоваться реально
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Последние комменты
wink
митохондриальная ДНК, предки и родычи современного человека и происхождение жизни в этом видеоуроке с картинками
wink
отличный видеоурок, доступно и понятно
wink
спасибо за дополнение к теме)
А с сосками мужчины все же очевидно,как белый день! Что я помню из детства, когда у меня еще и намека не было на грудь... когда я выбегала на улицу (в деревне) и чувствовала например холод, то первым,что сжималось в моем организме - это соски)) далее сигнал передается от нервных окончаний в мозг, так как в соске целый пучок этих самых окончаний. Ежели жарко, то опять же сигнал в мозг,и тело расслабляется... так что у мужчин это в первую очередь терморегуляция, в самих же грудных железах находится и лимфатическая система - иммунитет. Ничего не бывает зря!! Ну тем более у мужчины!
нашла несколько грубых ошибок, увы надо переснять- не заметила при сьемке и монтаже. Водородные связи наоборот. И При обьяснении как пользоваться таблцей генетичесокго кода говорится одно и пишется и оказывается другое. Не А, а У
Этот опыт явно не удался у ребят. Но канал интереный, рекомндую. Много други интересных сюжетов wink
Хороший видеоурок, спасибо
YouTube import
Администрация
@lg

Каталог файлов

Главная » Файлы » ЭКОЛОГИЯ » Гидросфера загрязнение

Забруднення вод підприємствами будівельного комплексу
[ ] 21.01.2012, 11:28
Забруднення вод підприємствами будівельного комплексу

Стан вод Світового океану сьогодні викликає велику тривогу. Його забруднюють переважно річками, з якими щорічно надходить понад 320 млн. т солей заліза, 6,5 млн. т фосфору та ін. Дуже багато забруднень потрапляє в океани і з атмосфери: 200 тис. т свинцю, 1 млн. т вуглеводнів, 5 тис. т ртуті тощо. Близько третини мінеральних добрив, що вносяться в ґрунт, вимивається з нього дощовими водами й виноситься ріками в моря й океани; лише азоту й фосфору таким шляхом потрапляє в Світовий океан близько 62 млн. т на рік. Ці речовини викликають бурхливий розвиток деяких одноклітинних водоростей, що вже не раз спричиняло так звані «червоні припливи» (хоча колір води при цьому буває й жовтим, і синьо-зеленим, в залежності від виду водорості). У «підживленій» нітратами й фосфатами морській воді ці рослини надзвичайно швидко розмножуються, утворюючи подекуди на поверхні води гігантські «ковдри» товщиною до 2 м і площею в багато квадратних кілометрів. Така ковдра діє як прес, що душить у морі все живе. Гинучи, водорості опускаються на дно, де починають гнити, поглинаючи увесь кисень з води. Це викликає загибель донних організмів.

Основними джерелами забруднення є господарсько-побутові й зливові води. Останні змивають з ґрунтів значні кількості бруду й переносять їх у ріки та інші поверхневі водойми. До них добавляються промислові стічні води, в яких містяться шкідливі хімічні речовини. Стічні води - води, які відходять після використання в побутовій, промисловій та сільськогосподарській діяльності людини або які пройшли через будь-яку забруднену територію чи об'єкт.

Залежно від характеристики стічні води поділяють на умовно чисті і брудні. Умовно чистими стічними водами вважають води після охолодження технологічного обладнання, компресорів та іншого устаткування. Після використання в технологічних процесах їх охолоджують у градирнях і заводських станках, у деяких випадках звільняють від зависей і знову повертають на охолодження. Брудні стічні води різняться за складом забруднювачів, який визначається технологією виробництва.

Усі види забруднень можна розподілити на хімічні, фізичні, біологічні й теплові. У різних технологічних процесах у промисловості використовують воду, внаслідок чого утворюється відпрацьовані стічні води.

Особливо сильно забруднюють поверхневі води промислові стічні води хімічних, нафтопереробних, металургійних, шкіряних заводів, текстильних і целюлозо - паперових фабрик, м'ясокомбінатів та інших підприємств.

Шельф океану -- це райони, де більшість морських організмів проводить значну частину свого життя; до того ж саме тут мільйони рибалок заробляють собі на життя, а ще більша кількість людей відпочиває.

Проблема захисту Світового океану нині стала однією з найактуальніших, вона стосується всіх країн, навіть тих, що не мають безпосереднього виходу до океану.

Якість води це сукупність фізичних, хімічних, біологічних та бактеріологічних показників, які обумовлюють придатність води для використання у промисловому виробництві, побуті тощо.

Чинним в Україні водним законодавством регламентується викорис­тання води певної якості. Не дозволяється, зокрема, застосовувати пит­ну воду для охолодження блоків ТЕС, скидати у водойми стічні води із вмістом цінних відходів, які можна вилучити за допомогою спеціальних технологій. На підприємствах ефективним вважається зворотне водокористування, коли їх власні стічні води після локального очищення (на місці) повторно використовуються в технологічному циклі, і забруднені стоки взагалі не потрапляють у водойми.

На території України нараховується близько 73 тис. річок, переважно невели­ких, лише 125 в них мають довжину понад 100 км. На кожен квадратний кілометр території України припадає 250 м річок.

Водозабезпеченість України ресурсами місцевого стоку з розрахунку на 1 лю­дину становить 1000 м3 на рік, причому у ПівденноЗахідному економічному районі вона майже у 7 разів вища, ніж у Південному, і у 3 рази вища, ніж у ДонецькоПридністровському.

Головним водним джерелом України є Дніпро. Водні ресурси його басейну становлять 80% усіх водних ресурсів України. Середній багаторічний об'єм його стоку в гирлі дорівнює 53 км3. У маловодні роки він зменшується до 43,5 км3, а в дуже маловодні -- до 30 км3. Дніпро забезпечує водою не тільки водоспожпвачів у межах свого басейну, а і є головним, а інколи і єдиним джерелом водопостачання великих промис­лових центрів півдня і південного сходу України.

Для системи водопостачання в басейні Дніпра використовуються поверхневі і підземні води. Основним джерелом поверхневих вод є малі річки, яких у басейні Дніпра налічується 15380 загальною довжиною 67 156 км. Розподіл водних ресурсів тут дуже нерівномірний. Найкраще забезпечена водою верхня частина басейну, де в середній за водністю рік її припадає 219 тис. м3. Для регулювання річкового стоку в часі й просторі в басейні Дніпра створено штучні водойми шість великих водосховищ із загальним об'ємом води 44 км3. Об'єм підземних вод в українській частині басейну становить 12,8 км3/рік (35 млн м3/добу). Експлуатаційні запаси підземних вод, тобто розвіданих і затверджених до використання, становлять лише 2,6 км3/рік. Максимальна кількість підземних вод зосереджена в Чернігівській області, проте частка розві­даних водних підземних ресурсів тут незначна 6 %.

Висновок

Видобуток будівельних матеріалів, їх транспортування, виробництво будівельних металів і, нарешті, саме будівництво є джерелом забруднення повітря, води і порушення землі.

Ліквідація глобальної екологічної кризи є на сьогодні найважливішим завданням людства.

Будівництво створює нові і реконструює діючі основні фонди. Від розвитку цієї галузі залежить будівництво житла, створення нових міст і сіл, окремих мікрорайонів, постійна реконструкція житлових фондів, будівництво промислових і сільськогосподарських підприємств, транспортних об'єктів, лікарень, шкіл, торгових центрів тощо, будівельний комплекс підтримує в належному стані обороноздатність країни, створює передумови для зростання виробництва в усіх галузях господарства.

Людина була тісно зв'язана з навколишнім світом на всіх стадіях свого розвитку. Саме тому небезпечне втручання людини в природу різко підсилилося.

Однією з найважливіших нині є проблема охорони повітряного басейну, основними забруднювачами якого є транспорт, енергетичні й хімічні підприємства.

Особливу роль у стабілізації земельного фонду сільського господарства відіграє рекультивація відпрацьованих кар'єрів і золовідвалів.

Отруйні речовини з атмосфери потрапляють на ґрунт і проникають в нього безпосередньо або з опадами. Вони забруднюють ґрунт і рослинну продукцію, знижують урожай і викликають навіть руйнування самої екосистеми.

Сьогодні збентеження викликає не тільки зменшення кількості, а й зниження якості ґрунтових вод, причому в останній час вчені звертають увагу на високі концентрації твердих частинок, які знаходилися в ґрунтових водах. В будинках, до яких надходить вода з ґрунтових водойм, вода значно жорсткіша.

Видалення дуже багато води із криниць на фермах тим самим пониженням горизонтів води, і морська вода може інколи проникнути вглиб суші та, відповідно, в зону насиченості. Тоді вода в криницях в такій місцевості становиться солоною та непридатної для вживання.

Список літератури

1. Економіка будівельного комплексу: Навчальний посібник / За ред. П. Ф. Жердецького та ін. - К.: Вища школа, 1992. - 271 с.

2. Задорожна О. Соціальні аспекти інвестування житлового будівництва // Економіка України. - 1997. - № 3. - С. 91-93.

3. Розміщення продуктивних сил України / За ред. Є. П. Качана. - К.: Вища школа, 1998. - 376 С.

4. Михайлов А.М. Охрана окружающей среды про разработке месторождений открытым способом. - М., Недра, 1981

5. Белянский. Основы экологии

6. Стадницкий. Экология

7. Чернова. Основы экологии

Категория: Гидросфера загрязнение | Добавил: @lg | Теги: Забруднення вод підприємствами буді, забруднення гидросфери
Просмотров: 2529 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Зайти на портал
Логин:
Пароль:
СКАЙП/ В КОНТАКТЕ
Онлайн консультация Если повезёт)) Нажимайте на все что пишется. Не обращайте внимание на слова про необходимые приложения или поставьте там галочку. Там просто!! Мой статус ВКонтакте))
Портал существует
Поиск
Друзья портала
 • скачать фильмы
 • Сообщество uCoz
 • Anyfiles
 • Торрент - тут есть все)
 • Наука и жизнь
 • Комсомольская Правда
 • Химия и жизнь
 • Аргументы и Факты
 • Все о футболе
 • Офф.сайт города ОДЕССА
 • Караоке по русски
 • Игры для телефонов
 • АЛЛО - интернет- магазин
 • Компьютерный магазин ТиД
 • Свобода Разума
 • Прогноз погоды-бывший гидрометеоцентр СССР
 • Одесский автомобильно - дорожный колледж/
 • Музыкальный сайт - Новинки музыки by @lg New music by @lg Презентации по культуре и искусству. Шаблоны PowerPoint
  Архив записей
  Подсказка
  текст ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОНЛАЙН Українська енціклопедія Телефонный справочник Украины Одессы и стран СНГНИГМА ХИМИЯ ПОИСКОВАЯ СПРАВОЧНАЯ ПРОГРАММА НИГМА ХИМИЯ ПОИСКОВАЯ СПРАВОЧНАЯ ПРОГРАММА
  Мы поможем вам!
  Егэ в 2011 году Calculate Molar Mass Молярные массы Массовые доли элементов онлайн Chemical portal Химический портал с онлайн решалками Українська інтернет-енциклопедія Класс!ная физика

  Copyright By Ivolga Corp © 2021